Carlos Rodríguez, L’ empresa és un conjunt de persones que …

Carlos Rodríguez

L’empresa és un conjunt de persones que treballen
juntes per un fi comú que és tenir empresa i llocs de treball.

Carlos Rodríguez és empresari. Un exemple d’emprenedor fet a sí mateix amb una ex- periència polifacètica que ve desenvolupant des dels 21 anys quan va arribar de Guiju- elo. Va cursar estudis administratius i tot i buscant oportunitats laborals va entrar en la comercialització del cafè, una empresa on va romandre 13 anys assumint diferents res- ponsabilitats. Va formar-se i va adquirir experiència. Als 35 anys va entrar en el sector de la pintura, més en concret, en l’aplicació de la pintura per a la protecció de peces, al taller de pintura anomenat Derivados de la pintura i van ser pioners en iniciatives en el sector. Pintados y Derivados SL va desenvocar en Pintados y Derivados SL ‘Pinter’ en 1993. Pas- sant d’una superfície de 980 m2 a tres factories de 5.500 m2. ‘Pinter’ es troba a Barberà del Vallès. Carlos Rodríguez als seus 70 anys segueix al peu del canó d’una plantilla de 80 treballadors amb el seu tarannà lluitador, optimista i creatiu com un bon exemple dels empresaris d’aquest país que han aportat a la societat catalana riquesa i treball.

 

Com definiria Pinter?

Som una empresa modesta de 80 treballadors que disposa de dues línies automàtiques de pretractament de 6 i 8 fases respectivament per el recobriment de pintura en pols. En el servei de pintura líquida disposem de tres ins- tal.lacions amb cabines pressuritzades, atem- perades i equipades amb humectadors d’úl- tima tecnologiaa i actualment una nova línia automatitzada i robotitzada per a l’aplicació de pintura líquida a l’aigua.

I compta amb molta producció?

La capacitat de producció actual amb una plantilla qualificada, professionalitzada i sin- cronitzada ens permet pintar una quantitat de peces variades anualment de més de 9 milions amb pintura en pocs i de gairebé 3 milions en pintura líquida en metres quadrats que representaria una producció diària apro- ximada de 7 mil.

És important la motivació en les empreses?
És necessari. Sempre dic que cal estar sempre pujat a la bicicleta i pedalejar sempre si vols superar els adzocats i arribar a la meta. L’em- presa és un conjunt de persones que treballen juntes per un fi comú que és tenir empresa i llocs de treball. I és que les empreses no són dels empresaris, són de tots els que remen en el mateix sentit.

Què necessita l’empresari per tirar endavant? L’empresari necessita socis, col.laboradors, clients, proveïdors i la societat, necessita ser valorat.

Pinter col.labora a nivell social amb els qui més ho necessiten…

Sí, ho fem amb les persones més necessitades,amb menjadors socials, amb ONG’s, perquè sabem que les necessitats dels altres són ne- cessitats nostres. Ara, a l’inici de la pandèmia quan feien falta mascaretes vàrem fer una do- nació de 30.000 mascaretes als hospitals. No- saltres volem estar on la societat ens necessita.

Quins són els valors que tenim avui en dia. En tenim?

Hi ha manca de valors. Crec que s’ensenyen a l’escola, l’institut i la universitat. Quan els pares no van d’acord amb els professors hem perdut tot els valors. No hi ha educació de respecte de joves cap a la gent gran. Amb la ‘movida’ va començar a perdre’s respectes. Quan el fill diu que el seu pare és el seu amic no anem be. El pare és el pare no l’amic. El treballador és el treballador i l’empresari és l’empresari, no el senyor del puro que dona ordres sino el responsable de que tot rutlli i tiri endavant.

Se sent orgullós de ser empresari?

I tant que sí. Jo sóc un petit empresari i l’orgull que sento no és per l’afany de lucre sino perquè sento que el nostre treball és impor- tant per a la societat creant treball i riquesa. La petita i mitjana empresa te poc marge de maniobra. Tenim un problema de liquiditat.

Els polítics haurien d’aprendre dels em- presaris?
Els valors i objectius són diferents. Per un em- presari la prioritat és mantenir els llocs de tre- ball i generar-ne de nous. Els empresaris per- seguim riquesa i els polítics, política.

Hi ha manca de professionals?

Els joves no estan preparats per treballar. Es- tan massa protegits i moltes vegades s’apa- lanquen.

La pandèmia ha passat factura?

Hem seguit treballant com sempre. Els primers dies va ser molt dur però després vàrem deci- dir que calia tirar endavant com fós i això és el que estem fent, sobreposar-nos als problemes.

Segueix sent optimista després del que ens ha caigut?

Quan tens un problema l’has de solventar. Aquesta és una malaltia que hem de superar amb força, empenta i il.lusió, cosa que extra- polo a l’empresa. Hem tirat endavant sense deixar de treballar. No hem fet ERTOS. El tre- ball no ve sol. Cal mimar als clients i trucar a la seva porta de forma personal. Quan par- len de teletreball jo tinc els meus dubtes, el tracte personal és vital i necessari. Hem d’in- teractuar. Ens hem mentalitzat que hem de seguir endavant.

Ens en sortirem?

Segur que sí. ●

Pintado Industrial , Líneas Automáticas versus Pintado Manual

En Pinter trabajamos el pintado industrial tanto en lineas robotizadas (Cabinas de Pintura Automática) como en ciclos manuales siempre dependiendo de las características y las necesidades especificas de las piezas a tratar. Por ejemplo nuestra unidad de grandes piezas que permite trabajar con tamaños de 3 x 7 m y pesos de 2000kg utiliza un proceso manual, también recurrimos al proceso manual de pintado en polvo para partidas de pocas unidades.

Pintado Industrial mediante pintura en Polvo procesos :

Pretratamiento pintura electrostática industrial

Automático

Las piezas atraviesan todo el recorrido del túnel, a una velocidad constante, pasando de forma sucesiva etapas diferentes de tratamiento químico y de lavado/enjuague en caliente y/o frío

Manual

Las piezas son desengrasadas y lavadas manualmente por uno o más operadores con una lanza, dentro de una cabina de lavado adecuada.

Secado 

Automático

Las piezas pasan, a una velocidad constante, a través de un horno ventilado, durante el tiempo necesario para completar el secado de las superficies

Manual

Las piezas son introducidas en el interior de un horno a una temperatura de 120ºC hasta que estén secas y listas para pintar

Pintado

Automático

Las piezas atraviesan la cabina de pintura automática, donde los grupos contrapuestos de pistolas electrostáticas aplican la pintura. Se pueden preveer puestos manuales para el retoque

Manual

Las piezas, en el interior de la cabina, están listas para ser pintadas a mano, con pistolas electrostáticas, por uno o más operadores

Polimerización

Automático

Por último, las piezas recubiertas entran en la fase de polimerización que se produce a través de un horno en forma de campana o con cortinas de aire, para evitar la dispersión del calor. Generalmente la pintura se solidifica a aproximadamente 200º

Manual

Las piezas son introducidas en el interior de un horno aislado, a una temperatura de aproximadamente 200ºC, durante el tiempo necesario para la cocción de la pintura

Pintado Industrial

Pintura líquida, recubrimiento industrial.

Pintura líquida, recubrimiento industrial.

En Pinter utilizamos recubrimientos en polvo (pintura al horno o electrostática) y recubrimientos líquidos dependiendo del uso o necesidades que requiera la pieza a tratar.

Pintura líquida se compone:

 • Pigmentos
 • Cargas
 • Resinas
 • Diluyentes
 • Aditivos

La composición de cada ingrediente de la mezcla de la pintura líquida nos permite preparar el recubrimiento adecuado para tratar sus piezas.

recubrimientos con pintura líquida

recubrimientos con pintura líquida portada

Cada elemento interviene para cumplir con su función.

 

 1. Pigmentos. Son materiales de origen natural o sintético. Responsables del color de la pintura líquida, Para su uso a nivel industrial, deben pasar por un proceso de molienda para su disolución en la pintura líquida. Su estado es sólido, normalmente en polvo.El dióxido de titanio, los óxidos de hierro los complejos de cobalto son algunos de los pigmentos que se utilizan para dotar de color el recubrimiento líquido.
 2. Cargas. Las cargas son los encargados de darle cuerpo y estabilidad a la pintura. Se trata de productos inorgánicos e inertes: sílices, carbonatos, etc. Además, permite que la mezcla sea homogénea ya que trabaja como aglutinante uniendo los diferentes ingredientes.
 3. Resinas. Las resinas ligan todos los ingredientes, lo que incluye tanto los sólidos como los líquidos. Las resinas aportan propiedades fisicoquímicas a la pintura: resistencia a los golpes, la corrosión y las condiciones meteorológicas adversas, dureza superficial y una correcta adherencia de la pintura. Pueden ser resinas naturales o sintéticas.
 1. Diluyentes o disolventes. Los diluyentes regulan la densidad y viscosidad de la pintura líquida, trabajan para que se pueda crear una buena película en la pieza. En adición, corrigen posibles defectos en la pintura como la piel de naranja, hervidos o descuelgues.
 1. Aditivos. Tienen un gran número de aplicaciones, para diferentes propósitos, los mas comunes son : tensoactivos, antisiliconas y antiespumantes.

La combinación de todos estos elementos nos permite configurar el recubrimiento idóneo para cubrir las necesidades de cada pieza de uso industrial.

En Pinter le asesoraremos sobre el recubrimiento más a adecuado para el uso y acabado que precise la pieza de carácter industrial.

pintura en polvo

Beneficios de la pintura en polvo o electrostática para el medio ambiente

El desarrollo ha causado un gran daño al medio ambiente, debido a la producción masiva de productos químicos y su uso descontrolado

La industria de las pinturas por su gran cantidad de productos con compuestos altamente contaminantes ha tenido un mal encaje con el medio ambiente , por lo que las pinturas electrostáticas (pinturas en polvo o al horno) son una excelente opción para reducir en gran medida el impacto que causan las pinturas líquidas tradicionales y aquí empiezan los beneficios de la pintura en polvo.

¿Por qué la pintura en polvo es menos dañina para el medio ambiente?

Las pinturas electrostáticas o al horno son recubrimientos de polvo seco, son pinturas que se utilizan para crear acabados más duros y resistentes que las pinturas líquidas tradicionales.

Su uso reduce en gran medida la emisión de gases, por lo que resulta una gran opción para disminuir el impacto ambiental causado por el uso de pinturas, ya que están creadas a base de minerales en partículas finas, resinas y pigmentos sin disolventes.

En el caso de las pinturas líquidas se componen en mayor parte por disolventes, metales pesados, y otros compuestos orgánicos volátiles (COV), los cuales liberan gases que son altamente contaminantes. Por otro lado la aplicación de pintura en polvo es más eficiente a la hora de aplicarla y genera menos que se traduce en mayor contaminación y mayor gasto.

Mayor seguridad en su aplicación.

El proceso de aplicación de las pinturas electrostáticas se realiza en cabinas, donde se reutilizan los residuos de pintura en polvo del exceso de pintura utilizada.

Gracias a su eficiencia en lugares de difícil acceso (debido a la adherencia por carga electrostática), se gasta menos material y menos tiempo provocando un uso mucho más factible en términos de ahorro. El recubrimiento en polvo tiende a ser mucho más resistente y duradero, por lo que se precisas de repintados con mucha menor frecuencia.

Razones por las que Pinter, Pintados y Derivados te aconseja usar pinturas en polvo

Sin COV

En su mayoría, no contienen COV, por lo que no liberan compuestos químicos que afectan directamente la capa de ozono.

Más adherencia

La aplicación de la misma tiende a ser mucho más rápida y eficaz, ya que se la adherencia al metal hace que el acabado sea mucho más uniforme, generando menor porcentaje de desperdicios. Además, estos excedentes pueden ser reutilizados.

Mayor seguridad

Reduce considerablemente el riesgo a la persona que la usa, ya que esta no está expuesta a componentes tóxicos

Acabados Excelentes

El acabado tiene mayor duración. La capacidad de resistir las condiciones climáticas evita el deterioro a corto plazo, por lo que no deberás hacer retoques a la pintura.

Pintura al horno

Pintura al horno

Muchas veces se refiere a la pintura en polvo o electrostática como pintura al horno.

¿Qué es la pintura al horno ?¿ Que ventajas obtenemos al pintar al horno?

La pintura al horno es una pintura especial que se aplica como fluido seco, de polvo seco, y se utiliza para obtener un acabado más duro y duradero que la pintura convencional.

pintura al horno

Este recubrimiento requiere de instalaciones especializadas equipadas con hornos de curado, cabinas para la aplicación mediante pistolas electrostáticas, manuales o automáticas y una cadena de transporte aéreo, donde se cuelgan las las piezas. Al tener que someter las piezas pintadas al horno a temperaturas elevadas la pintura al horno se utiliza sobretodo sobre metales y materiales conductores que soportan la temperatura.

La pintura al horno consigue excelentes resultados tanto en acabados y sellados. En la industria se aplica sobre materiales como el acero, aluminio y metales galvanizados , con un gran abanico de colores .

Usos y aplicaciones del pintura al horno

Piezas y partes metálicas ferrosas

Muebles metálicos de oficina, Archivadores, Armarios de metal, Gabinetes, Ductos, Repisas, Pedestales, Costados, Mástiles, Bases, Pantallas, Faldones, Herrajes y accesorios para oficinas y despachos.

Uso Comercial

Estanterías, Exhibidores, Luminarias, Equipos de calefacción, Señales de tránsito, Esculturas, Ornamentación, Limpia brisas, Cerrajería, Artesanías, Juguetes, Artículos en alambre, Cajas fuertes.

Uso Industrial

Lámina, Tubería, Platina y perfilería, Maquinaria, Herramientas, Imprimaciones Anticorrosivas, Andamios, Piezas metalúrgicas, Vigas, Planchas, Formaletas, Estanterías, Ductos, Caños, Tuberías, Galpones, Silos, Electrodomésticos. Partes y piezas de automóviles, Tejas metálicas onduladas y acanaladas.

Automoción

Bicicletas, Motocicletas, Amortiguadores, Piezas de automóviles.

Sector Hospitalario

Camillas, Estructuras de mesas y camas, Biombos, Ortopédicos, Escalas, Carros de instrumentación, Mesas puente, Paneles médicos.

Uso Doméstico

Muebles de terraza, Barandas, Escaleras, Estufas, Neveras, Radiadores, Buzones, Calentadores, Pasamanos, Camas, Mesas, Marcos para cuadros, Repisas, Roperos, Rejillas de aire acondicionado, Cerraduras, Grifos, Elementos sanitarios, Puertas, Portones, Protecciones, Paneles para fachadas.

Uso Eléctrico

Canaletas, Dieléctricos, Poste de Alumbrado, Porta cables, Tableros, Contadores, Cofres, Bastidores, y Gabinetes eléctricos.

Cerrajería, piezas y partes en aluminio

Desperfile aluminio para divisiones para baño y oficina, Ventanería arquitectónica, Portones de acceso, Corta soles, Láminas, Marcos, Puertas, Llantas de automóviles.

La pintura al horno nos ofrece

 • Acabado más resistente, duro y duradero.
 • Excelente adherencia y flexibilidad.
 • Amplia gama de colores.
 • Poca impacto ambiental.

Te puede interesar:

Pintura industrial

Pintura al horno o polvo para grandes piezas.

Recubrimiento y pintado para cerrajeria

View this post on Instagram

Siempre al servicio de la industria #pintadoporointer

A post shared by Pinter Pintura Industrial (@pinterpintadosyderivados) on

El granallado, preparación de piezas para el pintado industrial

El granallado es un método que se utiliza para limpiar, fortalecer (peening) o pulir el piezas de metal. El granallado se utiliza en gran número de industrias que utilizan metales, incluyendo: la aeronáutica, la del automóvil, la de la construcción, la de fundición, la naval, la del ferrocarril y otras muchas. En Pinter es un proceso indispensable para el pintado industrial  de chasis de motocicletas por ejemplo.

En muchas ocasiones se confunden los términos chorrear, arenar (arenado) y granallar, cuando nos referimos realmente al proceso de tratamiento de superficies por impacto de abrasivos. Estos procesos son considerados como uno único cuando en realidad son procesos diferentes.

Vamos intentar aclarar las dudas que siempre hay en torno a los procesos de arenado, chorreado y granallado.

Arenar, chorrear con arena y chorreo de arena

Cuando hablamos de arenar o chorreas siempre nos estamos refiriendo al tratamiento de superficies por impacto de partículas abrasivas impulsadas a la acción del aire comprimido y mediante pistola.

Granallar y granallado

Hablamos de granallar cuando aplicamos un abrasivo o granalla metálica mediante una fuerza mecánica como nuestra granalladoras automáticas que proyectan el granallado mediante unos motores que lo lanzan a gran velocidad sobre la superficie a pulir

En Pinter granallamos para , limpiar y erosionar las superficies, eliminar el oxido y restos de pintura, de una manera automática e uniforme que facilita la posterior adherencia de la pintura, ya sea pintura líquidapintura en polvo.

No tengamos miedo a empezar de nuevo

Siempre es interesante escuchar a nuestro gerente Carlos Rodriguez , es ta vez en la cadena de radio  COPE.

«No tengamos miedo a empezar de nuevo, si no a poner punto y final a lo teniamos hasta ahora»

 

View this post on Instagram

 

Carlos Rodríguez , Gerente de Pinter.

A post shared by Pinter Pintura Industrial (@pinterpintadosyderivados) on

Sumamos sinergias.

Seguimos sumando esfuerzos y sinergias, con nuestro cliente y amigo Metalúrgicas Cerezuela, hemos tenido el gran orgullo de preparar y donar 10 camas sanitarias para el hospital de Mollet. Tenemos la suerte de contar con un gran equipo humano y profesional, gracias a todos! toda ayuda es poca.