Instal·lacions de Pinter, Pintat Industrial

Instal·lacions Productives

Instal·lacions de pintura d’alt rendiment

  • 3 naus amb cadenes automàtiques per a l’aplicació de pintura en pols i 4 naus amb cabines presurizadas per a la pintura líquida, amb una superfície total d’uns 10.000 m2.
  • En les instal·lacions de pintura en pols d’alt rendiment, amb pintat robotitzat i manual, es pinta actualment més de 17 milions de peces anuals. Es compta amb túnel de pre-tractament amb 8 fases (desgreixatge-fosfatat), filtre absolut per a les emissions atmosfèriques i, en cadascuna de les 3 instal·lacions, es disposa de 2 cabines independents per poder fer canvis ràpids de color per a grans i petites sèries.
  • Les instal·lacions de pintura líquida estan equipades amb cabines presurizadas per al pintat de tot tipus de materials plàstics, metàl·lics, etc, amb alts requeriments de qualitat. Actualment es pinten més de 6 milions de peces anuals.

Instal·lacions de suport

Qualitat i eficàcia

PINTER compta amb instal·lacions de suport d’última tecnologia, que permeten complementar el procés productiu, assegurar la qualitat de la producció i aconseguir un eficient servei al client, a l’una de complir amb tota la normativa tècnica i mediambiental.

  • Cadenes de muntatge, acabats, etiquetatge i embalatge.
  • Control de Qualitat i Laboratoris d’assaig amb tots els equipaments necessaris: Cambra Raigs QUV, Embotició, Doblegat Mandril Cònic, Impacte Caiguda Masses, Brillómetro, Micròmetre, Duresa, etc.
  • Magatzems Logístics.
  • Estació depuradora.